Hướng dẫn về Quy tắc cờ bạc của Việt Nam

Chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam cấm mọi hình thức cờ bạc, coi đó là hình thức không thể chấp nhận được của chủ nghĩa tư bản. Đã có sự gia tăng về mức độ dễ dàng của các hạn chế trong sòng bạc kể từ những năm 1990, nhưng chúng vẫn còn khá nhiều hạn chế ngay cả bây giờ.

Read more